Exaktně psychologické výzkumy

Exaktně psychologické výzkumy ve vzdělávání představují novou inovativní metodu, jak otestovat efektivitu výukových materiálů, metod, pomůcek, nástrojů, plánů nebo osnov, odhalit efektivní a neefektivní podněty a přizpůsobit vzdělávání dle potřeb cílových skupin. K výzkumům využíváme měření kognitivních a zrakových reakcí, případně dlouhodobých změn kognitivních funkcí v mozkové aktivitě. Tyto metody aplikujeme rovněž při evaluacích a rozborech. 

Odborníci tímto způsobem přesně zachytí efektivitu vzdělávání, výukového materiálu nebo nástroje. Zjistí, které podněty cílovou skupinu zaujaly, které byly ignorovány, kdy se při výkladu zvýšila u žáků a studentů pozornost, rychlost myšlení, aktivovaly se paměťové procesy, emoce, zájem o výklad, při jakém konkrétním podnětu tomu tak bylo aj. Dokážou s využitím těchto metod rovněž odhalit, co se děje s kognitivními funkcemi v průběhu školního dne, při různých metodách ověřování znalostí nebo výuky. Poznatky z výsledků mohou pomoct sestavit výukové materiály, pomůcky a metody na míru, respektive dle potřeb a fyziologie mozku cílové skupiny.

 

 

 

Měření kognitivních reakcí

Při tomto inovativním typu výzkumu/evaluace je aplikováno měření kognitivních reakcí mozku, respektive aktivace jednotlivých kognitivních struktur a jejich celkové činnosti. Metoda nabízí možnost změřit paměťové procesy, zvýšení pozornosti, rychlost myšlení, nárůst pozitivních nebo negativních emocí, zájmu, motivace, dále jednoduchou či složitou mentální činnost, stresové hodnoty související s jevem, že materiálu nebo výkladu jedinec nerozumí, tzv. AHA efekt a celkové působení vzdělávání na percepci žáka. Zaznamená rovněž okamžik, kdy se účastník začíná nudit, což je pro tvůrce vzdělávacího materiálu nebo výuky zásadní informace. Metoda dokáže také změřit dlouhodobé změny kognitivních funkcí.

Video: Měření kognitivních reakcí

 

 

Video: Testování oční kamerou

 

Monitoring vizuální pozornosti 

Při monitoringu vizuální pozornosti je snímán pohyb očí. Senzor registruje, kam přesně se člověk dívá a jak dlouho věnuje danému místu pozornost. Technologie rovněž vymezuje podnět, jejž respondent v danou chvíli sleduje, a ostatní měřené reakce tak mohou být spojeny s tímto vjemem. Metoda bývá uplatněna samostatně pro objasnění vizuální pozornosti účastníka výzkumu a jeho orientace ve vzdělávacích pomůckách, nebo společně s měřením kognitivních reakcí mozku. Institut disponuje vysoce přesným zařízením, jež umožňuje měřit jak elektronické materiály, tak rovněž i ty tištěné. 

 

Zařízení

Ke sběru dat používáme v institutu většinou dva typy zařízení: 

 

Veškeré přístroje a zařízení jsou portabilní, tudíž je možné provádět výzkum/evaluovat přímo v přirozeném prostředí žáků, v jejich škole. 

 

Potřebnost a výhody metody

Tato metoda ostatní typy výzkumů/evaluací vhodně doplňuje, případně vysvětluje některé jejich závěry. Jiné výzkumy využívají dotazníková šetření, rozhovory, pozorování, sledování studijních výsledků či vyhodnocování jiných statistik, nicméně často nevykládají příčinu jejich výsledků. Inovativní výzkum/evaluace tyto skutečnosti objasňuje, dokáže podrobně změřit reakce na jednotlivé vzdělávací podněty, a přináší tak do oblasti nové, přínosné a potřebné informace. 

 

Výhoda analýzy kognitivních reakcí vedle inovativnosti a sběru nových informací o vnímání žáků je na rozdíl od klasických dotazníkových šetření v tom, že nevychází z racionálních subjektivních odpovědí žáků a studentů. Běžně dostupné dotazování může být zkresleno rozumovými nebo morálními úvahami, případně odpověďmi, které respondent upravuje dle toho, co se domnívá, že od něj chce tazatel uvést. Inovativní výzkum skutečných reakcí tyto jevy odstraňuje tím, že objektivně měří kognitivní reakce včetně reakcí emotivních, které nemohou žáci rozumově modifikovat. Navíc umožňuje detailně rozebrat jednotlivé podněty, což při dotazníkovém šetření není možné. 

 

Dalším úskalím tradičních metod je, že účastník výzkumu/evaluace odpovídá až s odstupem času, tedy nikoli přímo při práci s výukovým materiálem nebo při výuce, a nepamatuje si tak všechny pro výzkum/evaluaci zásadní informace. Měření kognitivních reakcí tento aspekt eliminuje, jelikož zaznamenává zpětnou vazbu přímo při vzdělávání. Změří okamžité zvýšení pozornosti, aktivaci paměti, zájem, emoční zaujetí nebo nepříjemné pocity při nesrozumitelném textu či výkladu, který u cílové skupiny vyvolává negativní asociace aj. Změří rovněž dopad daného nástroje či metody na dlouhodobé změny kognitivních funkcí.

 

Hlavní výhody inovativního výzkumu/evaluace jsou tedy následující:

 


 

Časté dotazy

Jakým způsobem jsou chráněna data žáků?

Probandi jsou při evaluacích a výzkumech vedeni pouze pod identifikačním číslem, nikoli pod svým jménem. Dále jsou evidovány údaje o věku, pohlaví, případně další informace potřebné pro účely výzkumu/evaluace. Získaná data jsou dále šifrována, zaheslována a třetí strana bez speciálního softwaru a znalostí ani nemá možnost data přečíst. Během evaluace navíc nevznikají citlivá data, která by šlo zneužít. Pokud totiž třetí osoba nezná podněty a procesy, které byly předmětem zkoumání a se kterými data souvisejí, neměla by je k čemu využít. 

 

Jedná se o lékařské vyšetření?

Nejedná se o lékařské vyšetření. Lékařské vyšetření a měření kognitivních reakcí přinášejí dva naprosto odlišné typy dat. Vyšetření u lékaře sleduje patologické změny, odchylky nebo nemoci. Inovativní výzkum/evaluace měří pouze kognitivní procesy (zvýšení pozornosti, aktivaci paměti a další uvedené hodnoty). 

VyhledatVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › Exaktně psychologické výzkumy

© 2019 Insion