Monitoring vizuální pozornosti

Monitoring vizuální pozornosti (eye tracking) představuje metodu snímání pohybů a zaostření očí. Jednoduše řečeno, díváme se na propagaci očima zákazníků, případně jiné cílové skupiny. Technologie někdy bývá řazena pod pojem neuromarketing, jelikož zkoumá procesy nezaložené na racionální výpovědi respondenta, jindy je považována za samostatnou metodu, která bývá využívána společně s klasickými přístupy. 


Nejčastěji snímání pohledu aplikujeme při testování propagace, grafického zpracování, layoutu (rozložení prvků), při vyhodnocování webu, navigace a také jako přínosný doplněk ostatních služeb. Výstupem testování jsou graficky zpracované informace o sekvencích pohledu a fixaci na konkrétní podněty ve formě map, bodů, statistik nebo grafů. Klient tak získá informace o tom, co respondenty na první pohled zaujalo, jak dlouho věnovali pozornost jednotlivým informacím, zda registrovali žádoucí podněty, za jak dlouho si jich všimli, a další požadované skutečnosti. 


 

Eye tracking umožňuje významně zefektivnit marketingovou komunikaci nebo zvýšit použitelnost webu a ušetřit finanční prostředky vynaložené na neoptimální komunikaci s cílovou skupinou.


Nabízíme testování: 

 

Výhody metody

Výhodou je také to, že na rozdíl od klasického dotazování nestaví zkoumanou osobu do role hodnotitele. V takové situaci se jedinec příliš zaměří na posouzení testovaného nástroje a prohlíží si jej pozorněji, čímž se celý výstup zásadně narušuje. Snímání změny očních zornic a očních pohybů podává přesný obraz o míře zaujetí při zpracování podnětů bez podobného nežádoucího zkreslení. 

Video: Monitoring pohledu

 

Při tradičních metodách navíc respondent odpovídá až s odstupem času, tedy nikoliv přímo při vnímání propagačního sdělení nebo komunikace, a nepamatuje si tak všechny podstatné informace. Sledování pohledu tento jev eliminuje, jelikož zaznamenává reakce přímo při percepci propagačních prvků.   


Hlavní výhody eye trackingu jsou tedy následující:

  • monitoruje skutečné a bezprostřední reakce
  • snímá i neuvědomované reakce
  • eliminuje nedostatky klasických metod 
  • objasňuje a doplňuje závěry jiných typů výzkumů

 

 

Zařízení

Poskytujeme nejmodernější řešení, kdy respondent volně sedí před monitorem počítače bez nutnosti nasazování brýlí nebo fixace hlavy. Technologie je navíc velmi nenápadná, účastník výzkumu se tak chová zcela přirozeně, a testování má tím pádem maximální vypovídací hodnotu. U tištěných materiálů používáme speciální stojan, případně brýle. Disponujeme přesnými přístroji od předních výrobců z USA a Švédska. Naše oční kamery umožňují testování elektronických i tištěných materiálů, mobilů, tabletů aj.

 

 
Příklady výstupů v praxi

Analýza registrace loga

ObrázekKLASICKÝ VÝZKUM Při recall testu po prvním zhlédnutí materiálu si respondenti nepamatovali značku. To je ovšem běžné a k zapamatování je často potřeba více opakování. Výzkum tak nezhodnotil, zda je logo v propagaci optimálně zakomponované.


INOVATIVNÍ VÝZKUM Logo v propagaci většina cílové skupiny téměř nezaregistrovala. Inovativní výzkum tedy přinesl informaci o tom, že nemohla vzniknout asociace reklamy se značkou. Klient zobrazil logo jiným způsobem a nové testování potvrdilo již efektivní asociaci (viz obrázek).     

Analýza layoutu letáku

 

ObrázekŽádný z respondentů nezaregistroval informace v rámečku vlevo dole. Pokud je zde umístěna stěžejní informace, je nezbytné přesunout ji na jiné místo.

 

Nejvíce pozornosti bylo věnováno prostřednímu hornímu rámečku a velkému vpravo. Je proto vhodné umístit do této oblasti důležité informace.

 

Půlka respondentů zaznamenala logo společnosti.

Srovnání efektivity letáků

Obrázek

U verze letáku č. 1 věnovala cílová skupina pozornost fotografii dítěte. Jen nepatrně si všimla samotného sdělení. Tato varianta letáku nesplnila stanovený cíl.

 

U verze č. 2 registrovali respondenti text výrazněji. Tato modifikace splnila stanovený cíl, a byla proto efektivnějším propagačním materiálem.

 

O efektivitě propagačního materiálu často rozhoduje detail, který by tvůrce sdělení bez použití inovativních metod nenapadl.

Analýza banneru

 

Obrázek

Probandi věnovali pozornost banneru na sušenku.


Nevšimli si reklamy v horní části média.


Nezaregistrovali ani banner u pravého okraje webových stránek.


Efektivním bannerem byla pouze reklama na sušenku. Propagace na tomto místě a v daném zpracování se klientovi vyplatí.

Analýza produktu

 

Obrázek

 

 

Nejvíce respondenty v letáku zaujaly dvě vlastnosti produktu. V rámci marketingu by se klient proto měl zaměřit právě na ně. 

 

 


 

Výstupy je možné upřesnit následujícími metodami: 


VyhledatVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › Eye tracking

© 2019 Insion