Monitoring reakcí mozku

Na zákazníky útočí denně stovky až tisíce reklamních podnětů. Mozek zákazníka je zahlcen informacemi, proto ukládá do paměti pouze část z nich. Jak zjistit, která reklama bude účinná a aktivuje žádoucí mechanismy? Stačí Vám při výzkumu rozumová odpověď respondenta, zda se mu reklama líbí a produkt by si koupil? Odhalíte tak, zda je propagace skutečně efektivní a vyvolává dostatečně intenzivní pozitivní emoce? Pro efektivní marketing je potřeba zapojit nejnovější metody výzkumů skutečných okamžitých reakcí a poznatky o fungování vnímání zákazníků, a vytvořit tak propagační kampaň založenou na vědeckých informacích, která stimuluje požadované reakce zákazníka.

 

Monitoring kognitivních a emočních procesů v mozku při vnímání propagace představuje hlavní neuromarketingovou metodu hlubšího poznání zákazníků vycházející z vědeckých poznatků o mozku. Ke sběru těchto informací využívá odborné snímací technologie, které zaznamenávají zvýšení pozornosti, aktivaci paměti nebo emoční zaujetí. Metoda tímto způsobem zkoumá bezprostřední zákazníkovy reakce na reklamní spot, propagační materiály nebo produkt a eliminuje nedostatky tradičních metod marketingových výzkumů. Klasické přístupy totiž nedokážou registrovat okamžité reakce při vnímání propagačního sdělení, respondent si je s odstupem času již nepamatuje, často si je ani neuvědomuje a navíc používá k jejich interpretaci rozum, který se na uvedených procesech podílí jen minimálně. 

« více » 

 

Jednotlivé oblasti mozku souvisejí s určitými funkcemi (pamětí, pozitivními a negativními emocemi, pozorností, motivací, touhou apod.). Neuromarketingový výzkum měří aktivaci jednotlivých center a celkovou aktivitu a komunikaci mezi nimi. Díky 3D lokalizaci zdrojové aktivity můžeme identifikovat i podkorová mozková centra. Současně monitorujeme také pohled respondenta (eye tracking) a jsme tak schopni vymezit konkrétní vizuální podnět vyvolávající dané reakce. 

 

Na první pohled se může monitoring reakcí v mozku jevit jako science fiction, nicméně v praxi při odborných znalostech a kvalitních technologiích je čtení reakcí mozku a dalších biometrických údajů pro specialisty s nadsázkou srovnatelně náročné jako pro běžné marketingové agentury zpracování dotazníků. 

Video: Metoda v praxi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zařízení

Využíváme certifikované zobrazovací přístroje pro měření kognitivních a emočních reakcí mozku a doplňkově senzory pro měření dalších fyziologických reakcí podávající obraz o emočním zaujetí cílové skupiny. Disponujeme rovněž speciálními technologiemi vyvinutými pro testování v terénu nebo poskytujícími maximální komfort účastníkům výzkumu. Naše zařízení pocházejí od prověřených výrobců z USA, Skandinávie a Německa. Přesné přístroje jsou jedním z nejdůležitějších požadavků pro odbornou realizaci neuromarketingu.   

Etika

Veřejnost se často domnívá, že k neuromarketignovým výzkumům využíváme lékařské vyšetření, ale není tomu tak. Lékařské vyšetření a měření reakcí pro účely marketingového výzkumu přinášejí dva naprosto odlišné typy dat. Lékařské vyšetření sleduje patologické změny, problémy a nemoci. Kdežto při marketingových výzkumech monitorujeme kognitivní procesy probanda, tedy zcela jiný druh hodnot mozkové aktivity a dalších modalit, na který máme odpovídající vybavení. Zjišťujeme tak informace o pozornosti, emocích a dalších kognitivních procesech, které probandi nejsou schopni odhalit v dotazníku, protože si tyto procesy neuvědomují. Jde o automatické reakce, ke kterým není používána vědomá složka myšlení. Doplňujeme tak racionální neboli vědomé výpovědi respondentů reakcemi, které neumějí formulovat klasickou cestou, a pomáháme tak klientovi nastavit efektivní propagační kampaň. 


VyhledatVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › Monitoring reakcí mozku

© 2019 Insion