O metodě

Trénink mozku

Metoda spočívá v monitoringu kognitivních schopností mozku a jejich trénování formou podmiňování. Neoptimální činnost v jednotlivých strukturách mozku způsobuje nejrůznější problémy (deprese, špatnou paměť, poruchy pozornosti, hyperaktivitu, dyslexii aj.). Hyperaktivní děti mají nežádoucí aktivitu například v centrech souvisejících s koncentrací, u depresivních osob bývá sledována deaktivace některých oblastí, manažeři v chronickém stresu nedokážou vytvořit synchronizovanou činnost, jež je nezbytná pro odpočinek mozku a duševní pohodu, z čehož vzniká mnoho nežádoucích důsledků. 

« případová studie »

 

Pracujeme s nejmodernějšími terapeutickými metodami a technologiemi ze zahraničí, které v České republice nevyužívá žádný jiný subjekt. Stejně tak vlastníme speciální vysoce přesné senzory vyvinuté na míru, k nimž není nutné používat vodivý gel, a klient tak po tréninku neodchází se zničeným účesem. Vysoce přesné a odborné technologie jsou pro trénink nezbytné. Pouze při využití odpovídajícího technologického zázemí a přesného monitoringu kognitivních funkcí je reálné dosáhnout pokroku.

 

Metoda podporuje žádoucí kognitivní schopnosti. Vychází kromě jiného z teorie plasticity mozku, podle které je mozek schopný měnit své funkce i strukturu. Výsledky tréninku jsou měřitelné. Zprávu s daty po každém sezení archivujeme a po určitém počtu sezení je klientovi ukázáno a vysvětleno, v jaké konkrétní oblasti posun proběhl. Změny jsou samozřejmě i pozorovatelné. 

 

Jak trénink probíhá

Tréninku předchází konzultace a analýza stavu kognitivních funkcí a rozsahu poruch v mozkové aktivitě. Dle rozboru je pak stanoven trénink na míru klienta. 

 

Klasický trénink probíhá hraním videohry, která je odrazem mozkové aktivity. Tato hra se ovládá pouze úrovní kognitivních schopností. V případě správné aktivity se klientovi hra daří, dostává současně zvukovou odměnu nebo vibraci. V opačném případě neskóruje a odměnu nedostává. Mozek se tak automaticky učí tvořit žádoucí činnost formou asociativního učení. 

 

U některých typů tréninků (relaxačních a eliminujících stresovou aktivitu) leží klient na lehátku se zavřenýma očima a trénuje s terapeutem především pomocí auditivní stimulace. Ve chvíli, kdy mozek začne tvořit náznaky žádoucí aktivity, dostává jedinec zvukovou příjemnou odměnu. Hodnoty poté vytváří i mimo terapii, jelikož si tímto způsobem formou podmiňování automaticky asociuje eliminaci stresových hladin a tvorbu žádoucí mozkové aktivity s odměnou, a zafixuje si ji tak jako správnou.

 

Trénink mozku a dlouhodobý stres

Chronický stres

 • snižuje počet funkčních neuronů a jejich synapsí
 • přebíjí žádoucí mozkovou aktivitu = negativní vliv na intelektuální funkce, kontrolu emocí, odpočinek mozku a celého organismu
 • znemožňuje organismu dostat se v optimálním rozsahu do žádoucích fází spánku, které se podílejí na duševním zdraví, regeneraci těla či odbourávání toxických látek
 • poškozuje imunitu = způsobuje sníženou aktivitu bílých krvinek (leukocytů), které nacházejí a likvidují nemocné a nádorově změněné buňky
 • ničí imunitní systém, který vytváří protilátky = snižuje schopnost vzdorovat infekcím
 • může také způsobit reaktivitu imunitního systému i vůči vlastnímu tělu = imunitní onemocnění (např. astma)
 • uvolňuje hormony, které mají toxický vliv na organismus
 • výkyvy krevního tlaku způsobené chronickým stresem vytvářejí jizvy uvnitř cév, kde mohou zůstávat přilnavé látky a hromadit se = může způsobit infarkt a mrtviciTrénink mozku mj. pomáhá eliminovat stresovou zátěž, respektive učí mozek potlačit stresové hladiny, podpořit efektivní relaxaci, a zlepšit tak nejen výkon mozku, ale i celkový zdravotní stav. « případová studie »

 

 

Zvládáte stres? Nedostali jste se do chronické formy, která již neubližuje jen Vašemu výkonu, ale i zdraví? Zjistěte pomocí nejnovějších metod, jak na tom se stresem jste, naučte se ho eliminovat, zvyšte výkon svého mozku a podpořte zdraví s pozorovatelnými i měřitelnými výsledky. « více » 

Pozitivní účinky

 • vyšší výkon mozku
 • zlepšení koncentrace a paměti
 • zmírnění poruch učení a chování
 • zmírnění lehkých mozkových dysfunkcí 
 • rychlejší reakce 
 • psychická a emoční rovnováha
 • odolnost vůči stresu
 • efektivní odpočinek mozku nezbytný pro duševní a celkové zdraví
 • efektivní spánek, při němž dochází k regeneraci psychiky a těla 
 • zmírnění úzkostí nebo depresí
 • zpomalení stárnutí mozku a celého organismu
 • podpora rozvoje schopností 
 • potlačení psychických či psychosomatických poruch 
 • trvalé výsledky 

 

Pro koho je terapie vhodná 

 • předškolní děti, žáci a studenti - rozvoj školní zralosti, náprava kognitivních poruch a specifických poruch učení a chování
 • manažeři - eliminace stresu, relaxace, peak performance
 • sportovci - podpora peak performance, trénink maximální koncentrace před výkonem, relaxace, posílení optimální činnosti v oblastech související s koordinací těla, orientací atp.
 • osoby s kognitivními deficity (s hyperaktivitou, ADHD, ADD, s dyslexií, dyskalkulií aj.)  
 • osoby trpící depresemi, úzkostnými poruchami nebo rozladěnými emocemi 
 • osoby s psychickými a psychosomatickými problémy 
 • kdokoli, kdo chce zlepšit výkon svého mozku 

« více »

 


VyhledatVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › O metodě

© 2019 Insion