Případová studie

Skvělé výsledky zaznamenáváme u osob v chronickém stresu, kterým metoda pomáhá potlačovat nežádoucí stresovou aktivitu a podporovat synchronizovanou činnost o nižší frekvenci, která stabilizuje emoční napětí a dochází při ní k odpočinku a regeneraci mozku i celého organismu. 


Specifický rytmus, tzv. alfa pásmo, je stavem pohody, klidu a relaxovaného myšlení. Vzniká při odpočinkových aktivitách, jako je poslech hudby, procházka, usínání či koupání v teplé vaně. V této fázi dochází k optimální úrovni zpomalení mozkové aktivity a synchronizaci obou mozkových hemisfér. Mozek v tu chvíli pracuje efektivněji. To vysvětluje, proč v koupelně často přemýšlíme a napadají nás i řešení problémů, nad nimiž jsme intenzivně přemýšleli neúspěšně celý den. Hladina má navíc příznivý vliv na psychiku i celý organismus, posiluje imunitní systém, regeneruje mozek i tělo. 


Osoby v chronickém stresu často ztrácejí schopnost tuto hladinu vytvořit. To způsobuje negativní psychické až zdravotní dopady. Speciálně upravený trénink zaměřený na relaxaci mozku i těla stimuluje tvorbu žádoucí aktivity mozku. Klient se příjemnou formou během několika sezení učí potřebné hladiny znovu vytvářet. V praxi trénink probíhá tak, že klient odpočívá a současně je mu monitorována činnost mozku. Ve chvíli, kdy mozek začne tvořit náznaky žádoucí aktivity, dostává jedinec nejčastěji zvukovou odměnu. Jeho mozek si tak automaticky asociuje eliminaci stresových frekvencí a tvorbu synchronizované činnosti s odměnou. Hodnoty poté vytváří i mimo terapii. 


Pro představu o principu a efektu metody prezentujeme naši případovou studii manažera trpícího chronickým stresem s jeho hodnotami před terapií a po 35 sezení. 


Před terapií: Manažer při zavřených očích v klidové fázi nebyl schopen vytvořit v okcipitální oblasti (červeně zvýrazněné body) specifickou aktivitu, kterou za daných podmínek vykazuje zdravý člověk. Činnost mozku probanda byla navíc příliš rychlá (mapa mozku vpravo nahoře), nesynchronizovaná a křivka výrazně oploštělá.


 

Po terapii: Klient již dokázal požadovanou hladinu vytvořit. Na křivkách v okcipitální oblasti je zřetelně vidět vykreslená žádoucí aktivita. Stejně tomu je i u mapy mozku v pásmu 8 - 12 Hz (třetí mapa mozku zleva). Činnost je synchronizovaná a stresové hodnoty potlačeny.VyhledatVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › Případová studie

© 2019 Insion