Služby

Jako výzkumná organizace se zabýváme výzkumy a inovacemi v oblasti psychologie a neurověd. Věnujeme se podpoře podnikání a rozvoje vzdělávání v rámci těchto aktivit:     

Náš tým tvoří výzkumní pracovníci, psychologové, neurologové, marketingoví odborníci a pracovníci ve vzdělávání.

 

Inovativní analýzy marketingové komunikace a komerčních nástrojů

Realizujeme marketingové exaktně psychologické výzkumy, vyplňující mezery v současných tradičních metodách. Odhalujeme skutečné a rozumem respondenta nezkreslené reakce a pomáháme tak vytvořit žádané produkty a efektivní marketingové kampaně. 


Název službyObsah službyPříklad zaměření
Rozbor propagace měřením emocí a kognitivních reakcí
 • analýza propagace dle změn mozkové aktivity (zvýšení pozornosti, aktivace paměťových center a emočních projevů)
 • analýza emočního zaujetí cílové skupiny 
 • porovnání variant propagačního sdělení dle reakcí v mozku a výběr efektivní varianty 
 • stanovení efektivních a neúčinných podnětů 
 • testování hesel a hlavních myšlenek kampaně 
 • výběr žádoucích vlastností produktu k propagaci 
 • Vzbuzuje reklama žádoucí míru emocí? 
 • Která verze billboardu vyvolá požadované reakce? 
 • Je spot efektivnější než konkurenční? 
 • Které prvky vyvolávají u konkurenčního marketingu pozitivní emoce?
 • Které vlastnosti produktu komunikované v letáku vzbuzují pozornost? (kombinace s monitoringem pohledu)

Rozbor propagace monitoringem zrakových reakcí

« více o službě »

 • monitoring pohledu cílové skupiny
 • objasnění vizuální pozornosti - které podněty zaujmou, jak dlouho jim je věnována pozornost aj.  
 • vyhodnocení orientace na webu
 • srovnání modifikací letáku se záměrem zjistit, která varianta zpracování nasměruje pohled zákazníků na žádoucí sdělení
 • stanovení optimálních míst pro umístění sdělení
 • doplnění ostatních služeb - přesná identifikace vizuálních podnětů vyvolávající ostatní měřené reakce 
 • Registruje cílová skupina banner na webových stránkách?
 • Kterých částí média si nejvíce všímá? 
 • Dívá se ve spotu na výrobek/značku? 
 • Všimne si product placementu?
 • Všímá si v propagačních materiálech loga? 
 • Které informace na letáku ji zaujmou? 
 • Zvýší se při pohledu na logo pozornost, zapojí se paměťové procesy? (kombinace s měřením kognitivních reakcí) 


Výzkum a vývoj

Zabýváme se výzkumy reakcí mozku, vnímání a změn mozkové aktivity v různých oblastech, především ve vzdělávání, komunikaci a rozvoji lidských zdrojů. Věnujeme se také vývoji technologických nástrojů v oblasti zvyšování výkonu mozku a odstraňování kognitivních a psychických problémů a poruch.


Název služby  Obsah službyPříklad zaměření

Evaluace vzdělávání rozborem kognitivních reakcí 

« více o službě »

 • měření kognitivních reakcí přímo při vnímání vzdělávacích nástrojů
 • měření zvýšení pozornosti, paměťových procesů, rychlosti myšlení, AHA efektu, aktivace relevantních funkčních oblastí a dalších reakcí dle požadavků
 • vhodné kombinovat s monitoringem pohledu pro identifikaci konkrétního podnětu (odstavce v textu, věty, ilustrace aj.) 
 • Vyvolal výukový materiál žádoucí kognitivní reakce (pozornost, emoce aj.)?
 • Zrychlila metoda myšlení žáků?

Vědecké výzkumy

« více o službě »

 • výzkumy ve vzdělávání 
 • výzkumy v oblasti lidských zdrojů
 • výzkumy produktů a služeb
 • testování a spolupráce na inovacích
 • výzkumy v rámci public relations 
 • výzkumy využitelné jako zpestření při prezentacích 
 • další výzkumná činnost
 • vývoj technologických nástrojů
 • specifický výzkum zaměřený dle požadovaného tématu  - například výzkum diference vnímání určitého podnětu u mužů a žen
 • výzkum působení nástroje na změny mozkové aktivity
 • vědecké ověření tvrzení ("Konzumace produktu vyvolává lepší náladu, pomáhá snižovat deprese.", ...)

 


VyhledatVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › Služby

© 2021 Insion