Zabýváme se výzkumy, vývojem a inovacemi v oblasti psychologie a neurověd. Věnujeme se rozvoji vzdělávání, lidských zdrojů a podpoře podnikání. Realizujeme inovativní komerční a nekomerční výzkumy prostřednictvím měření reakcí v mozku, emocí a zrakových reakcí.

Spolupracujeme na vývoji produktů, služeb, nástrojů a technologií a poskytujeme poradenství zaměřené na využití poznatků o mozku.
VÝZKUM A VÝVOJ
VÝZKUM A VÝVOJ

Seznamte se s aktivitami

Více informací »
MARKETINGOVÝ VÝZKUM
MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Seznamte se se službami

Více informací »
DALŠÍ ČINNOST
DALŠÍ ČINNOST

Seznamte se s dalšími aktivitami

Více informací »

VÝZKUM A VÝVOJ

Naše výzkumy v oblasti vzdělávání představují inovativní způsob, jak vyhodnotit efektivitu výukových materiálů, metod, pomůcek, nástrojů, plánů nebo osnov, odhalit efektivní a neefektivní podněty nebo přizpůsobit vzdělávání dle potřeb cílových skupin, respektive dle fyziologie jejich mozku. Prostřednictvím exaktně psychologických výzkumů lze zjistit, zda výukové podněty vyvolávají žádoucí kognitivní procesy.

Zabýváme se inovativními výzkumy také v dalších oblastech, především v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

V oblasti vývoje technologií se zaměřujeme zejména na zvyšování výkonu mozku a odstraňování kognitivních a psychických problémů a dále na uzpůsobení různých technologií s využitím dat o vnímání a reakcích uživatelů.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Inovativní marketingový výzkum, kterému se věnujeme, vyplňuje mezery v tradičních metodách. Vychází z měření okamžitých reakcí při vnímání propagačního sdělení, které nejsou zkresleny racionálním uvažováním respondenta. Přináší informace o zvýšené pozornosti, aktivaci paměti nebo míře pozitivních a negativních emocí.

Marketingové výzkumy s využitím měřitelné psychologie odpovídají například na otázky, zda reklama vyvolává žádoucí míru emocí, zda konkrétní prvek vzbuzuje pozitivní, negativní, nebo žádné emoce, zda si respondent všímá loga, banneru na webových stránkách, nebo zda pozornost nepřebijí nežádoucí podněty.
Měřitelná psychologie
Data o působení marketingových nástrojů na cílové skupiny a o efektivitě propagace
Měření emocí, pozornosti a paměťových procesů
Data o účinných a neúčinných podnětech
Monitoring zrakových reakcí
Data o vizuální pozornosti a identifikace konkrétních podnětů vyvolávajících reakce
Rozbor okamžitých reakcí
Data o bezprostředních reakcích při vnímání propagace
Analýza skutečných reakcí
Data o rozumem nezkreslených reakcích
Odkrytí neuvědomovaných reakcí
Data o automatických reakcích

POUŽÍVANÉ METODY

K činnosti využíváme tři typy zařízení. Disponujeme vysoce přesnými certifikovanými přístroji od předních výrobců z České republiky, Spojených států amerických, Skandinávie nebo Rakouska.

Pracujeme s technologiemi, které poskytují maximální pohodlí bez nepříjemného tlačení nebo zničení účesu. Naše oční kamery umožňují testování elektronických i tištěných materiálů. Poskytujeme nejmodernější řešení, kdy respondent volně sedí například před monitorem počítače nebo pracuje s tištěnými materiály bez nutnosti fixace hlavy. Technologie jsou navíc nenápadné, účastník výzkumu se tak chová přirozeně a testování má tím pádem maximální vypovídací hodnotu.
Měření reakcí mozku

Metoda zkoumá okamžité kognitivní a emoční reakce, vývoj hodnot nebo dlouhodobé změny v mozkové aktivitě.
Eye Tracking

Eye tracking sleduje pohled prostřednictvím oční kamery. Vymezuje konkrétní vizuální podnět vzbuzující další reakce a přináší data o vizuální pozornosti.
Biometrie

Doplňkově pro měření emocí využíváme biometrické údaje autonomního nervového systému, jako je kožně galvanický reflex, tep a teplota kůže.

DALŠÍ ČINNOST

Spolupracujeme na projektech zaměřených na využití poznatků o fungování mozku různých cílových skupin. Podílíme se na tvorbě nástrojů vycházejících z potřeb a preferencí cílových skupin a založených na účinných podnětech dle fyziologie mozku. Specializujeme se na zmírňování kognitivních a psychických problémů a poruch. Poskytujeme poradenství v oblasti implementace poznatků o fungování mozku v praxi.
Využití poznatků o mozku
Implementace poznatků o fungování mozku a poradenská činnost
Tvorba efektivních nástrojů
Nástroje dle fyziologie mozku, potřeb a preferencí cílových skupin
Trénink, terapie a léčba
Zmírňování kognitivních a psychických problémů a poruch dětí i dospělých

KONTAKT

© 2023 Brain Solution Institut, s. r. o.